Қоғамдық денсаулық сақтау

Қоғамдық денсаулық қызметі (бұдан әрі - ҚДҚ) Денсаулық сақтауды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде құрылды. ҚДҚ-ны дамыту мемлекеттік органдардың жобалық тәсілі шеңберінде іске асырылатын ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 10 салалық жобасының бірі болып табылады.

ҚДҚ-ның негізгі миссиясы Қазақстан халқының денсаулығын танымал ықпал ету әдістері арқылы қорғау және нығайту болып табылады:

  1. Дәлелдер негізіндегі аналитикалық жұмыс: инфекциялық және инфекциялық емес ауруларды эпидқадағалау, қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулер;
  2. Халықтың денсаулығын нығайту жөніндегі шараларды іске асыру: ақпараттық-түсіндіру қызметі және коммуникация, мониторинг және ҚД-да төтенше жағдайлар кезінде ден қою, денсаулықты қорғау (тағам өнімдерінің, қоршаған ортаның, жұмыс орындарының қауіпсіздігін бақылау және т. б.), денсаулықты нығайту, денсаулық бұзылуын ерте анықтауды қоса алғанда аурулардың алдын алу;
  3. Қызметті институционалдық дамыту: кадрлармен қамтамасыз ету, денсаулық пен игілік мүддесінде стратегиялық басшылық ету, ұйымдық құрылымдар мен қаржыландыруды қамтамасыз ету

Жобаны іске асыру бойынша ҚДСК желілік кестесінің іс-шараларын орындау жөніндегі ақпарат

 

«Қоғамдық денсаулық сақтау қызметін құру және сектораралық өзара іс-қимылды дамыту» жобасын іске асыру жөніндегі жол картасы

  

ЕСЕП: »Қоғамдық денсаулық сақтау қызметін (ҚДҚ) құру және сектораралық өзара іс-қимылды дамыту» жобасын іске асыру

 

ЕСЕП: »Қоғамдық денсаулық сақтау қызметін құру және сектораралық өзара іс-қимылды дамыту» жобасын іске асырудың 2017 жылғы қорытындылары


  

 

    

   

  

 

 

 

 

 


«Қоғамдық денсаулық қызметін қалыптастыру құралдары және жұмыс істеуі. Созылмалы инфекциялық емес аурулардың қауіптілік факторларына бағытталған популяциялық деңгейдегі интервенциялар» циклі бойынша «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша біліктілікті арттыруға арналған презентациялық материалдар

    1. Қоғамдық денсаулық сақтауды ұйымдастыру жүйесі

      2. ДДҰ-мен жүзеге асырылатын бағдарламалар, 10 ДСНФ

      2.1 ДДҰ-ның мемлекеттік баға беруі

      3. Жұқпалы емес аурулардың ҚР және әлемдегі алдын алуы

      4.1 Есепке орай ДДҰ STEPS 1

      4.2 Есепке орай ДДҰ STEPS 2

      4.3 Есепке орай ДДҰ STEPS 3

      4.4 Есепке орай ДДҰ STEPS 4

      5. Ауруларды басқару бағдарламалары «АББ», ЖЕА-мен күресу әдісі ретінде

      6. Жұқпалы емес және жұқпалы ауруларды бақылау, болжау және модельдеу құралдары мен әдістері

      7. QALY DALY факторлары мен кешенді көрсеткіштері

      8. Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығы. ДНМ

      9. Салауатты жұмыс орындары

     10. Салауатты университеттер

     11. Салауатты қалалар