Корпоративтік құжаттар

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Салидат Қайырбекова атындағы Ұлттық ғылымиденсаулық сақтауды дамыту орталығы" ШЖҚ РМК корпоративтік құжаттары

 

1. РДСДО БК Ережесі | жүктеу

2. РДСДО БК хатшысы туралы ереже | жүктеу

3. ҰҒДСДО Ішкі аудит қызметі туралы ереже | жүктеу

4. Басқарма туралы ереже | жүктеу

5. Ақпараттық саясат туралы ереже | жүктеу