ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 27 мамырдағы № 334 бұйрығына сәйкес ДСМ «Салидат Қайырбекова атындағы

Ұлттық ғылыми денсаулық сақтауды дамыту орталығы» ШЖҚ РМК

Бақылау кеңесінің құрамы бекітілді 

(Бақылау кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 21.10.2020 жылғы №672 және 18.02.2021 жылғы №85, 21.04.2022 жылғы №307

және 08.07.2022 жылғы №558 бұйрықтарына сәйкес өзгерістер енгізілді)

 

 

Бақылау кеңесінің құрамы:

 

 

Бәкіров Ілияс Келесұлы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Стратегия және даму департаментінің директоры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Қалматаева Жанна Амантайқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің медицина және денсаулық сақтау факультетінің деканы

 

Медицина ғылымдарыныңдокторы, қауымдасқан профессор. Семей мемлекеттік медицина институтын (емдеу –дәрігері), "Қайнар" университетін (практикалық психолог), Қоғамдық денсаулық сақтауЖоғарымектебініңдокторантурасын (ҚДСЖМ) үздікбітірген.

Жұмыс тәжірибесі:

1998-2000– Қазақтері-венерологиялықғылымизерттеу институты, дәрігер- ординатор.

2000–2002 - «Красное яблоко» ақпараттыққызметі – репродуктивтіденсаулықжәнеотбасыжоспарлаубойыншакеңесші (USAID проекті).

2002–2007– Салауаттыөмірсалтынқалыптастырупроблемаларыныңұлттықорталығы-дәрігермаман, профилактикалықбағдарламаларбөлімінің меңгерушісі.

2007–2011 – ҚДСЖМ магистратура және докторантура бөлімінің меңгерушісі

2011-2015 - ҚР ДМ Қоғамдық денсаулық сақтаудың жоғарғы мектебінің ректоры.

2015 ж желтоқсанынанқазіргікезгедейін – әл-Фарабиатын. ҚазҰУ медицина және денсаулық сақтау факультетінің деканы.

80 жұмысы басылымға шығарылды, оның ішінен: отандық басылымдарда– 54 мақала, шетелдік басылымдарда– 10 мақала,  3 әдістемелік құрал, 5 әдістемелік ұсыныстар. 1 медицина ғылымдарының кандидатын және 4 PhD докторларын дайындады. 3 докторлық (доктор PhD) диссертация жұмыстарының ғылыми жетекшісі.

Әл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде Қоғамдық денсаулық сақтаудық жоғары мектебі мен Жалпы медицинаның жоғарғы мектебін ашты және құрады.

 

 

 

 

 

 

 

Өтешев Нұрлан Сүлейменұлы

Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы төрағасының орынбасары

 

Жұмыс тәжірибесі:

1997-2000 - "Қазақстан КВН Суперлига" ҚБ Вице-президенті»;

2000-2002 - Қазақмемлекеттікзаңакадемиясының проректоры;

2001-2002 - "Талапкер" жастармуниципалдыққозғалысының төрағасы»;

2002 - "Жастартаңдауы" жастарұйымдары блогының тең төрағасы»;

2002-2005 - Қазақстанжастарконгресініңатқарушы директоры;

2005-2008 - ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігіЖастарсаясатыдепартаментінің директоры;

2008-2012 - "НұрОтан" ХДП "ЖасОтан" жастарқанатыныңатқарушыхатшысы;

2012-2014 - ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігіЖастарісікомитетінің төрағасы м. а.;

2015 - Л. Гумилев атындағыЕуразияұлттықуниверситетініңаға ғылыми қызметкері

2016 - "Азаматтықбастамалардықолдауорталығы" КЕАҚ басқарма төрағасы»;

2019 - ҚР Кәсіподақтарфедерациясытөрағасыныңорынбасары.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күренкеева Гүлнар Тұрдалықызы

Almaty Management University ректоры

 

Экономика ғылымдарының кандидаты. С.М.КироваатындағыКаз ГУ бітірген,философия-экономика факультеті, политэкономиябөлімі.

Жұмыс тәжірибесі:

1990-1997 - Жамбыл  гидромелиоративті-құрылыс  институтының  (ЖГМСИ) оқытушысы, 1993 жылданбастап «Экон.теория» кафедрасының аға оқытушысы;

1994-1997 - Жамбыл  гидромелиоративті-құрылыс  институтының  (ЖГМСИ)  экономика факультетініңДеканыңорынбасары;

1997-1998 -аль-ФарабиатындағыКазҰУ-ның «Экономикалық теория» кафедрасыныңстажировкасы;

1998-2000– Алматы Технология Университетінің «Маркетинг и коммерция» кафедрасының аға оқытушысы;

2000-2007 - аль-Фараби атындағы КазНУ-ның «Әлемдік экономика» кафедрасының  доценті;

2004-2007 - аль-Фараби атындағы КазНУ-ның «Әлемдік экономика» кафедрасының  докторантурасы;

2006–2010 - DBA Департаментінің Директоры, МАБ  (Международная Академия Бизнеса);

2010-2011 - Т.Рыскулова атындағы ҚазЭУ Астана қаласындағы өкілдігі Директоры;

2011–2014 - МВА Департаментінің Директоры, МАБ  (Международная Академия Бизнеса);

2014 ж. бастап – Бизнестің Жоғарғы Мектебінің Деканы, Almaty Management University (бұрыңғы МАБ).

Жарияланған ғылыми мақалалар мен оқуқұралдары, ұжымдықмонографиялар (30 аса б.п.)

"Жаңа гуманитарлық білім: қазақ тіліндегі 100 оқулық" жобасыаясындаағылшынтіліненқазақтілінеаударылған бизнес әдебиеттіңғылыми редакторы (2018-2020 жж., жалпы саны - 4 кітап).

 

 

 

Костюк Александр Владимирович

ҚР ДСМ "Салидат Қайырбекова атындағы Ұлттық ғылыми денсаулық сақтауды дамыту орталығы" ШЖҚ РМК Басқарма төрағасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Уримов Руслан Мухтарұлы

ДСМ «Салидат Қайырбекова атындағы Ұлттық ғылыми денсаулық сақтауды дамыту орталығы» ШЖҚ РМК байқау кеңесінің хатшысы